AnaSayfa
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Fakültemiz, Üniversite Senatosunun 28/07/2011 tarih ve 2011/14 sayılı teklifi, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun onayı, Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları ve Bakanlar Kurulu’nun 25/06/2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararı ile; 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş ve bu karar 04 Ağustos 2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   Fakültemizde 2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitim-öğretime başlamış olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans ile İlahiyat Lisans eğitimi olmak üzere 2 ayrı program yer almaktadır. İlahiyat Lisan Programı’nın öğrenim süresi Zorunlu Arapça Hazırlık dahil 5 yıl, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans Programını’nın ise 4 yıldır.